Kwintes

In een samenleving waar alles draait om snelheid, ontwikkeling en prestige hebben mensen met langdurige psychische problemen het niet gemakkelijk. Kwintes is een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg die deze groep mensen ondersteunt, begeleidt en op weg helpt.


Het doel van Kwintes is dat de cliënt naar tevredenheid een eigen leven kan leiden en weer sterk in de samenleving kan staan. Kwintes biedt begeleiding aan huis, beschermd wonen, dagbesteding en bemoeizorg. Kwintes is een organisatie die iets voor mensen wil betekenen, elke medewerker draagt hieraan bij.

Bekijk alle vacatures van Kwintes
Geestelijke Gezondheidszorg
Laan van Vollenhove 3213
3706 AR
 Zeist