Amerpoort

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, dat is de missie van Amerpoort. Zo kunnen zij, net als ieder ander, meedoen aan het dagelijks leven en bijdragen aan de samenleving.

Amerpoort biedt woonvormen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding, logeermogelijkheden, ondersteuning thuis en in de wijk, behandeling en medische zorg en expertise aan mensen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met familieleden en anderen die bij de cliënt betrokken zijn.

Gehandicaptenzorg
Nieuwenoordlaan 12
3744 PA
 Baarn