Norschoten

Norschoten is een zorgorganisatie waar uw wens voorop staat. U vindt bij ons een thuis, waar ruimte is voor ontmoeting en aandacht voor elkaar.

Norschoten biedt verpleeghuiszorg in Barneveld (Kweekweg en Klaverweide) en Garderen.
In Putten en Elspeet biedt Norschoten verpleeghuiszorg in verpleegappartementen in de vorm van Volledig Pakket Thuis (VPT).
In Barneveld, Scherpenzeel, De Valk, Elspeet en Garderen wordt ook dagbehandeling geboden. Daarnaast biedt Norschoten verpleeghuiszorg in verschillende verzorgingshuizen in Barneveld (Elim), Voorthuizen (Nieuw Avondrust ) en Scherpenzeel (Het Huis in de Wei).
Hospicezorg wordt geboden in Hospice Barneveld, locatie Kweekweg Barneveld.

Norschoten heeft ruim 600 medewerkers en er zijn circa 500 vrijwilligers actief.

Ideologie

Het handelen in Norschoten is geïnspireerd door Gods woord. De liefde van God en de liefde voor de naaste.

Visie

Norschoten is een organisatie die, geïnspireerd door Gods woord, wonen, zorg, behandeling en welzijn aanbiedt aan mensen, die dit in een specifieke fase van hun leven nodig hebben.

In Norschoten staat de beschermwaardigheid van het leven en het geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn van de cliënt voorop; de organisatie gaat uit van het unieke en de eenheid van de mens.

Norschoten gaat uit van de cliënt als individu en er wordt aansluiting gezocht bij de levensgeschiedenis en de huidige omstandigheden van de cliënt. Norschoten wil dat de cliënt de regie over zijn leven in eigen hand houdt en zichzelf kan blijven. Norschoten stimuleert dat  mensen elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden door aandacht te hebben voor de ander.

Missie

De cliënt treft een informele, warme en gemoedelijke sfeer aan in Norschoten. De cliënt ervaart, dynamiek in de organisatie en betrokken medewerkers, die op een deskundige wijze voor hem klaarstaan en oog hebben voor zijn totale welzijn. De cliënt voelt zich beschermd en uitgedaagd om de regie in eigen hand te hebben.

Bekijk alle vacatures van Norschoten
Verpleging, verzorging, thuiszorg
Klaverweide 1
3773 AW
 Barneveld