Het Fantaziehuis

Onalledaagse kinderopvang en een creatieve ontdekplek voor kinderen in Utrecht West. Dat is Het Fantaziehuis. We bieden professionele kinderopvang, maar wij gaan graag een creatief stapje verder. We dagen kinderen uit om ze te laten ontdekken wat ze allemaal kunnen ervaren en leren. We prikkelen al hun zintuigen en laten de kinderen zo nieuwe werelden en zichzelf ontdekken.