Sherpa

Sherpa ondersteunt mensen met een beperking. Wonen, werken, leren, cursussen volgen ... Mensen met een beperking zijn welkom bij Sherpa. Uitgaande van de mogelijkheden werkt Sherpa op dagelijkse basis samen aan persoonlijke ontwikkeling. Met als doel de zelfstandigheid en het plezier in het dagelijks leven te vergroten.Als zorginstelling met een breed aanbod in de regio Gooi, Eemland en Vechtstreek ondersteunt Sherpa mensen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. Een team van deskundigen biedt de begeleiding en ondersteuning die cliënten nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. 1400 medewerkers en ruim 500 vrijwilligers brengen dit dagelijks in de praktijk. Zij stellen het unieke in ieder mens centraal en werken professioneel, betrokken en in samenspraak met de cliënt en diens omgeving.

Werken bij

Trots op je werk

Met plezier naar je werk gaan.

Trots zijn op je werk.

Jezelf verder kunnen ontwikkelen.

Zomaar drie zaken die voor iedere medewerker belangrijk zijn. lees verder

Leren bij

Leren is u zelf ontwikkelen

Leren en ontwikkelen in het vak is niet alleen nuttig, maar ook inspirerend. Voor u zelf en voor de omgeving. Voor de professionele en de persoonlijke ontwikkeling.

Delen van kennis

Bij Sherpa vinden we het belangrijk dat medewerkers van elkaar leren. Daarom worden onder andere de GIDS- dagen georganiseerd. Dit zijn kennisdeeldagen voor medewerkers en facultatief voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers.

Combinatie leren & werk

Daarnaast is er de mogelijkheid om werken en school te combineren. Hiervoor werkt Sherpa samen met verschillende ROC's. Hierover leest u meer onder BBL in het linker menu.

(Bij-)scholing

Sherpa biedt een breed pakket aan scholing dat zich richt op eisen van de wet- en regelgeving.Denk aan BIG-cursussen (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), Bedrijfshulpverlening (BHV), omgaan met agressie, en basiscursussen die gericht zijn op specifieke onderwerpen zoals omgaan met autisme en epilepsie.

Mail met

Contact 035 - 646 36 46

Sherpa is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur

Of maak gebruik van ons contactformulier