Fokus

Vrijheid en gewoon wonen met een lichamelijke handicap. Fokus maakt het mogelijk. Wij verlenen assistentie bij algemene dagelijkse levens-verrichtingen, zoals aan- en uitkleden, toiletgang en eenvoudige verpleeg-technische handelingen. De cliënt bepaalt wanneer, waarbij en hoe. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zo houdt hij zelf de regie over zijn leven!

Werken bij

Fokus maakt het voor mensen met een lichamelijke handicap mogelijk onafhankelijk en zelfstandig te leven. Dat doen we door in aangepaste woningen assistentie te verlenen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Die assistentie verlenen we op afroep en op aanwijzing van de cliënt. Nèt even anders dus!

Bij Fokus werk je sámen met mensen. Ook zonder vooropleiding kom je in aanmerking voor een baan. Fokus kent een intern scholingstraject.

Leren bij

We vinden het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Daarom bieden we aanvullende scholingsmogelijkheden en een goede studieregeling. Voor ADL-assistenten bieden we ook een intern scholingstraject.

Mail met

Heb je vragen over werken bij Fokus? Kijk voor meer informatie op onze website en vul daar het contactformulier in.

Ligging en bereikbaarheid

We hebben in Nederland ruim negentig projecten verspreid over meer dan zestig plaatsen. In de regio Utrecht hebben we in totaal elf projecten: Amersfoort (drie), Houten (twee), IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht (vier).