Altrecht

Altrecht verleent geestelijke gezondheidszorg vanuit verschillende vestigingen in de regio Utrecht. We verlenen professionele zorg en behandeling aan mensen - van jong tot oud - die het niet makkelijk hebben in onze samenleving.
 

De hoofdtaak van Altrecht is het bieden van specialistische en complexe zorg aan mensen met ernstige psychiatrische en psychische stoornissen. We hebben daarvoor verschillende vormen van hulpverlening in huis: klinische zorg, deeltijd- en ambulante hulpverlening, kortdurende en langer durende zorg. Maar altijd zorg op maat. Ons uitgangspunt is dat mensen de zorg moeten krijgen die ze op dat moment nodig hebben.

Behandeling en professionele zorg voor cliënten zijn nauw verweven met onderwijs en wetenschappelijk onderzoek door medewerkers. Daarbij heerst een klimaat waar medewerkers en cliënten de ruimte krijgen.

 Werk

Alle vacatures zijn ondergebracht in een speciale website:

www.werkenbijaltrecht.nl

 

Geestelijke Gezondheidszorg