Deze locatie is onderdeel van
Kenter Jeugdhulp

FACT team

Wat heeft een jongere nodig?
Soms voelt een jongere zich prima, maar soms ook helemaal niet. Soms zijn er problemen, vaak kunnen die opgelost worden. Bij sommige kinderen en jongeren gaat het al langere tijd niet goed en duren psychische problemen (te) lang voort. Vaak spelen er meerdere problemen tegelijk. Naast het feit dat ze zich niet goed voelen, is er bijvoorbeeld veel ruzie thuis, doordat ouders ook hun eigen problemen hebben. Misschien kan een jongere school niet volhouden of is er geen werk of geen vaste woonplek. Of misschien hebben ouders hulp nodig. Er is in elk geval intensieve hulp nodig, die zich richt op alle problemen. Het FACT jeugdteam helpt! Ook als de jongere zelf niets wil. Bemoeizorg kan dan nodig zijn.

Wat is het FACT jeugdteam?
Fact is de afkorting van het engelse ‘Functional Assertive Community Treatment’. FACT is een vorm van ambulant werken, dat wil eigenlijk kortweg zeggen dat de hulp naar een jongere toe komt en geboden wordt op een plek naar keuze, bijvoorbeeld op school, thuis, of op straat. De hulp wordt geboden door mensen die samen in een FACT-team zitten. Zij hebben allemaal een andere achtergrond en dat maakt dat ze met elkaar een heel compleet pakket aan hulp kunnen bieden.

Adres

Diakenhuisweg 23
2033 AP  
Haarlem

Deze locatie is
onderdeel van