zoekt een

Meewerkend Teamleider Bedrijfsvoering Persoonlijkheidsstoornis en Ziekenhuispsychiatrie

Meewerkend leidinggeven en ondersteuning bieden aan de behandelprogramma’s ziekenhuispsychiatrie en persoonlijkheidsstoornissen. Jij zorgt ervoor.

Zo werk jij

In deze rol stuur je jouw teams aan in nauwe samenwerking met je duale partner, de psychiater/teamleider behandelzaken. Dit doe je door verantwoordelijk te zijn voor een adequate bedrijfsvoering en actief bij te dragen aan de de verdere ontwikkeling van de ziekenhuispsychiatrie en het specialistische team persoonlijkheidsstoornissen. Op jou kunnen we rekenen als het gaat om:
 • het vormgeven aan een effectieve en efficiënte uitvoering van activiteiten én processen en aan een financieel gezonde bedrijfsvoering.
 • mee te werken met jouw team en het bieden van ondersteuning waar nodig: je werkt mee met jouw team in de professie waarin je geschoold bent binnen het primaire proces.
 • vorm te geven aan het samenspel tussen de afdeling ziekenhuispsychiatrie en de verschillende afdelingen van de ziekenhuizen in Almere en Lelystad.
 • verantwoordelijkheid te dragen voor een optimaal behandel klimaat in samenspraak met collega’s.
 • bij te dragen aan een maximale in-, door- en uitstroom van patiënten.
 • het aansturen van een zelfstandig team en het voeren van overleggen met het team.
 • deelname aan en input geven in het teamleidersoverleg om samen beleid te bepalen en vorm te geven.
 • het onderhouden van in- en externe contacten in het werkveld.
 • input te leveren aan het hoofd bedrijfsvoering voor de verdere ontwikkeling van het deelspecialisme.

Binnen het team persoonlijkheidsstoornissen werk je met (jong) volwassenen met uiteenlopende persoonlijkheidsproblematiek en psychiatrische klachten. De behandelingen zijn zowel individueel als in groepsverband. De verschillende vormen van (groeps)behandeling en deeltijdbehandeling die wij bieden zijn: MBT, TFP, geïntegreerde psychotherapie en schematherapie.

Meestal vindt behandeling plaats bij een van onze poliklinieken en soms thuis als de situatie hierom vraagt. Mocht de poliklinische behandeling niet toereikend zijn, dan kan worden opgeschaald naar specialistische teams of bijvoorbeeld de kliniek. Naast de gebiedsteams hebben wij een regio breed opererende 24-uurs crisisdienst en een IHT-team. Indien opname noodzakelijk is, kan dat in een van onze open of gesloten klinieken. De gesloten kliniek is gehuisvest in Almere en de open klinieken in Lelystad. We leveren outreachende en poliklinische zorg en behandeling. In contact met patiënten wordt gestreefd naar het vergroten van de eigen regie van deze patiënten vaak in samenspraak met het systeem van de patiënt en eventuele andere zorgaanbieders (interne collega’s en of netwerkpartners).

De afdeling ziekenhuispsychiatrie van het Flevoziekenhuis bestaat uit ongeveer 7 professionals. Zij richten zich primair op somatische co-morbiditeit bij psychiatrische patiënten en psychiatrische co-morbiditeit/gedragsproblemen bij somatische aandoeningen inclusief neuropsychiatrie en angst- en stemmingsstoornissen. In contact met patiënten wordt gestreefd naar het vergroten van de eigen regie van patiënten in samenspraak met het systeem van de patiënt en eventuele andere zorgaanbieders (interne collega’s en/of netwerkpartners).
Hoe je ons het beste kunt omschrijven? Betrokken, toegankelijke medewerkers, collegiaal en sterk gericht op samenwerken zowel met interne als externe partners. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

Met elkaar

Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu én van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest het hier.

Onze locaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek? De Meregaard in Almere, onze grootste locatie in Flevoland. In een ruim opgezette omgeving dichtbij het centrum van Almere kunnen mensen van alle leeftijden met psychiatrische problematiek hier terecht voor een breed behandelaanbod. Ook ben je werkzaam in het Flevoziekenhuis. Jij en je collega’s leveren zorg vanuit gebiedsteams, specialistische teams en/of klinieken. Ook kunnen patiënten in psychiatrische crisis bij de Meregaard terecht bij de kliniek voor 24-uurs acute psychiatrie.

De regio Flevoland ontfermt zich over een breed werkgebied, verdeeld over zes gemeenten. Vanuit onze locaties in Almere, Lelystad, Emmeloord en Dronten werken wij samen met ruim 325 collega’s. Flevoland is in beweging, stilstand is achteruitgang. Herstelgerichte patiëntenzorg, waarbij er zo maximaal mogelijk ambulant wordt gewerkt, kenmerkt de visie en aanpak binnen de regio. Evenals ons motto ‘behandelen doen wij samen’, waarbij de patiënt en zijn naasten centraal staan en intensief wordt samengewerkt met lokale netwerkpartners. Focus op eigen regie en autonomie, ruimte om te pionieren en multidisciplinaire samenwerking vind je terug in de visie op patiëntenzorg én werkgeverschap.

Jouw kwaliteiten

Jij bent zelfstandig en kunt anderen aanzetten om actief mee te denken over de ontwikkeling en professionalisering van de eigen deskundigheid en het eigen behandelprogramma. Uiteraard ben je ook zeer communicatief vaardig, waarmee je vertrouwen weet te wekken en anderen kunt motiveren. Maar je kunt ook duidelijk zijn en je overtuigingskracht gebruiken. Je past binnen GGz Centraal als je net als wij de cliënt altijd vooropstelt, meegaat in veranderingen en jezelf altijd wilt verbeteren. Ook heb je voor deze baan:
 • minimaal een relevante afgeronde zorg gerelateerde hbo-opleiding, aangevuld met een managementopleiding.
 • affiniteit of, nog mooier, ervaring met de doelgroep. Het liefst in een leidinggevende rol.
 • inzicht in de opvattingen over de eigen deskundigheid en bent van daaruit in staat sturing te geven aan je team.

Wij zorgen voor jou

Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt in je werk. Op professioneel én persoonlijk vlak: we zien wie je bent. Betere zorg begint bij jou en daar ondersteunen en faciliteren we je graag in. Ook kun je als meewerkend teamleider bedrijfsvoering bij GGz Centraal rekenen op:
 • een bruto maandsalaris minimaal tussen € 3.306,- en € 4.981,- (CAO GGZ, minimaal functiegroep 60) op basis van 36 uur. De inschaling is afhankelijk van de onderliggende behandelfunctie.
 • een contract voor 24 - 36 uur per week voor een jaar. Bij wederzijds enthousiasme ligt een vast contract daarna voor de hand.
 • een eindejaarsuitkering, voor een fijne extra aan het einde van het jaar.
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans.
 • een goede pensioenregeling. Prettig voor later!
 • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskosten vergoeding of extra verlof.
Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.