zoekt een

Gezinshuisouder Lelystad / Almere

Ben jij een stabiele, professionele opvoeder die stevig in zijn of haar schoenen staat? Zie je het opvoeden van jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen als een uitdaging? Dan is werken als gezinshuisouder misschien iets voor jou!

 

Wat ga je doen als gezinshuisouder?
Gezinshuisouder is geen gewone baan in de zorg. Je biedt jeugdigen een plek in jouw eigen huis en je zorgt, eventueel samen met een partner, voor enkele jeugdigen zolang als nodig is. Als gezinshuisouder ben je 24 uur per dag verantwoordelijk voor de professionele opvoeding en begeleiding van jeugdigen met complexe vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op ‘gewoon leven’. 

Je kan je verplaatsen in de belevingswereld van de jeugdigen en de opvoeding en begeleiding hierop aanpassen. Je bent flexibel en biedt maatwerk passend in jouw gezinssituatie. Je stimuleert jongeren om samen met jou te werken aan hun eigen doelen die je hebt vastgesteld met hun (professionele) netwerk. Je kan een hulpverleningsplan opstellen en onderhoudt regelmatig contact met het gehele (professionele) netwerk in het belang van de jeugdige.

Wij bieden een vaste ambulant hulpverlener en gedragsdeskundige die jou en jouw gezin begeleiden, coachen en ondersteunen om zo samen de zorg voor de jeugdigen zo goed mogelijk vorm te kunnen geven. TriadeVitree werkt vanuit de richtlijnen jeugdhulp en het kwaliteitscriteria gezinshuizen.  

Meer weten over het werken als gezinshuisouder? Klik hier voor een volledig overzicht over alles wat jij moet weten!