zoekt een

Stage algemeen

Zo werk jij

Wij zoeken stagiaires die stage moeten lopen in het kader van een beroepsopleiding (MBO, HBO, WO).

Op meerdere afdelingen binnen de volwassenen- en ouderenpsychiatrie en ondersteunende diensten kunnen wij regelmatig stagemogelijkheden bieden. Wij zoeken stagiaires voor locaties op de Veluwe/Veluwe Vallei, Gooi en Vechtstreek en Oostelijk Utrecht.
Hebben wij jouw sollicitatie ontvangen en past jouw opleiding bij een openstaande stage plek dan gaan wij met jou in gesprek over de daadwerkelijke beschikbare mogelijkheden op dit moment.

Met elkaar

GGz Centraal is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land.
Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden. We bieden onze zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten aan. We hebben een breed, toegankelijk behandelaanbod dat aansluit bij de zorgbehoefte van onze cliënten.

Binnen GGz Centraal is Innova het instituut voor opleiden, onderzoek en innovatie. Voor meer informatie kijk je op onze website www.ggzcentraal.nl

Het stagebureau coördineert alle stage aanvragen en verzorgt de plaatsingen van stagiaires bij de verschillende locaties/werkgebieden van GGz Centraal.


Jouw kwaliteiten

Wij zoeken stagiairs die nieuwsgierig zijn naar - en affiniteit hebben met - de psychiatrie. Je voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • de stage vindt plaats in het kader van een erkende beroepsopleiding;
  • aan de stage zijn leeropdrachten/leerdoelen verbonden.
  • een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een vast onderdeel van onze referentiecheck.

Wij zorgen voor jou

  • tijdens jouw stageperiode ontvang je een stagevergoeding conform de CAO GGZ;
  • GGz Centraal werkt met een eigen stageovereenkomst, deze staat naast de stageovereenkomst / praktijkovereenkomst die veel opleidingen gebruiken;
  • de stage vindt plaats op een geoormerkte stageplaats, waarbij een werkbegeleider begeleiding geeft.