zoekt een

Speltherapeut | 16-32 uur

Door middel van speltherapie creëer jij verwerkingsruimte en de mogelijkheid om succeservaringen op te doen waardoor de ontwikkeling van kinderen weer verder op gang kan komen!


Wat ga je doen als Speltherapeut?
Jouw werkdag start op één van onze locaties in Almere of Lelystad. De doelgroep waarmee jij voornamelijk werkt is tussen de 3 en 18 jaar en door (ingrijpende) gebeurtenissen of psychische problemen dreigen te stagneren of zijn gestagneerd in hun ontwikkeling. De doelgroep heeft veelal emotionele problemen die zich uiten in gedrags- en/of opvoedingsmoeilijkheden. Verder werk je naast kinderen en jongeren ook met volwassen cliënten met een verstandelijke beperking.

Samen met de ouders of verzorgers verscherp je de hulpvraag. Op basis van de problematiek werk je multidisciplinair samen met verschillende hulpverleners om gezamenlijk het kind en gezin te kunnen behandelen. Triade Vitree streeft naar een systemische benadering, waardoor bij de meeste aanmeldingen voor speltherapie ook een gezinshulpverlener betrokken wordt. Naast je vakinhoudelijke verantwoordelijkheid ligt de eindverantwoording van het totale zorgtraject bij de gedragswetenschapper.