zoekt een

Pedagogisch medewerker KBC | 32-36 uur

Ben jij dé pedagogisch medewerker die voor het verschil gaat zorgen op ons Kinderbehandelcentrum (KBC) in Almere? Dan zijn wij op zoek naar jou.


Waar ga je werken als Pedagogisch medewerker?
Kinderbehandelcentrum (KBC) Almere wordt bezocht door kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, waarbij een achterstand in hun ontwikkeling is geconstateerd. Dit kan komen door een verstandelijke beperking, een medische oorzaak of een reden welke nog niet bekend is. Ondersteund door diverse disciplines, wordt de ontwikkeling en het perspectief van het kind in kaart gebracht, waarbij het kind door middel van begeleiding of behandeling wordt gestimuleerd in zijn ontwikkeling.

De doelgroep op de observatiegroepen is divers. De leeftijd van de kinderen loopt uiteen van nul tot gemiddeld zeven jaar. Doordat de groep een instroomgroep is, is het in kaart brengen van de ontwikkeling een groot deel van je werkzaamheden. Dit doe je samen met je collega’s en de verschillende disciplines. Binnen de groep wordt er cliëntgericht gewerkt met individuele doelen en staan belevings- en ontwikkelingsgerichte activiteiten in het midden. Communicatie, structuur en duidelijkheid speelt een belangrijke rol binnen de groep.

Wat ga je doen als Pedagogisch medewerker?
Als pedagogisch medewerker voer je de regie over het traject dat een kind doorloopt op de groep tot aan het moment van doorstroom. Verder houd jij je bezig met:

  • Schrijven van ondersteuningsplannen en gesprekken voeren die daartoe leiden
  • Onderhouden van contacten met verwanten en externe zorg verlenende instanties
  • Afstemming met het multidisciplinair team, interne en externe betrokkenen
  • Voeren van de regie over het gehele behandeltraject
  • Onderhouden van nauw contact met ketenpartners
  • Ondersteuning bieden aan de kinderen op de groep en het zo optimaal vormgeven van het behandeltraject