zoekt een

Ambulant hulpverlener Volledig Pakket Thuis (VPT) Jeugd | 24-36 uur

Gezocht: lef, overstijgend denken en een out-of-the-box mentaliteit!

 

Sta jij voor kwaliteit en maatwerk? Ben jij degene die durft te vertragen en samen met een gezin kan onderzoeken welke hulp het beste bij hen past en meteen uit te voeren? Kan jij overstijgend te werk gaan en zien wat er écht nodig is voor een duurzaam en effectief veranderproces? Ben jij degene die zich inzet om ‘zo thuis mogelijk’ voor een jeugdige te creëren? Ja? Lees dan snel verder!

Veilig en gezond opgroeien in de eigen omgeving
Omdat ieder kind onlosmakelijk is verbonden met de ouders of opvoeders kiest Triade Vitree graag voor hulp in het gezin. In samenwerking met de gemeentes in IJsselland en in Flevoland is de transformatie ingezet om zoveel mogelijk kinderen thuis te laten opgroeien, hulp te bieden in het gezin en de 24 uurs zorg af te schalen. Om dit te bereiken is o.a. een integrale behandeling  ontwikkeld, een maatwerkpakket aan hulpverlening, waardoor een jeugdige veilig en gezond kan opgroeien in de eigen omgeving, eventueel kan tijdelijke deeltijd behandeling op een leefgroep aan de orde zijn.  Het doel is dat ouders/verzorgers en jeugdige zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen en de regie over eventuele verdere hulpverlening kunnen voeren. 

Het team van VPT
Binnen het team VPT werken ambulante hulpverleners, die samen het Volledig Pakket vorm geven en zo vorm geven aan een integrale behandeling. Binnen het team zijn er verschillende taken waarbij iedereen zijn of haar eigen specialiteit heeft. We willen een team opbouwen waarbij iedereen breed inzetbaar is maar met verschillende specialiteiten vorm geeft aan zijn of haar werk. Jij komt als uitvoerende ambulant hulpverlener het team ondersteunen dat nu bestaat uit twee trajectregisseurs. 

Je werkt in een betrokken groeiend team, dat zich richt op het (door)ontwikkelen van het product met ondersteuning van een werkbegeleider, gedragsdeskundige en teammanager.

Je beheert je eigen agenda waarbij werken in de weekenden en de avonden niet structureel is maar wel tot de mogelijkheden behoort, afhankelijk van de hulpvraag van het gezin. Daarnaast maak je ook deel uit van de bereikbaarheidsdienst. 

Wat ga je doen als Ambulant hulpverlener VPT?
Als Ambulant hulpverlener zet je vanaf het start moment in wat nodig is. Dit is per situatie en systeem wisselend. We doen wat nodig is om het kind thuis te laten wonen, te overbruggen tot thuis wonen weer een optie is, overbrugging tot er een geschikte behandelplek beschikbaar is, terugkeer naar huis vanuit bijvoorbeeld een crisisplek, behandelplek, gezinshuis of pleegzorg.

Het is belangrijk dat er een goede analyse wordt gemaakt van de huidige situatie. Tijdens de meteen gestarte hulpverlening wordt er onderzoek gedaan in de vorm van taxaties en zetten we verschillende vormen begeleiding en behandeling in, zoals Video Interactie Begeleiding. Kortom, je doet wat nodig is voor het gezin op dat moment. Gedurende het gehele traject onderzoek je de krachten, aandachtspunten en zorgen op verschillende leefgebieden van het gezin. Door deze informatie te bundelen kun je goed samen met de gedragsdeskundige en collega’s vast stellen welke ondersteuning het gezin nodig heeft. Het advies verwerk je in een taxatieverslag. Het format voor verslaglegging dat wij gebruiken is gebaseerd op de richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ van het NJI. 

Met dit advies als basis wordt de hulpverlening verder vorm gegeven en gewerkt naar terugkeer naar huis. Hierbij zorg je ervoor dat de juiste hulpverleningsvorm wordt verbonden aan het traject. Je evalueert het traject, op regelmatige basis, met alle betrokkenen en stuurt bij waar nodig.