zoekt een

Hulpverlener Complexe Scheidingen | 24-36 uur

Word een kracht voor kinderen in complexe scheidingen - begeleid ouders naar een veilige toekomst vol vertrouwen en harmonie! Triade Vitree werkt met gezinnen om veiligheid en stabiliteit te creëren voor kinderen die te maken hebben met de impact van een scheiding.

 

Wat ga je doen als Hulpverlener Complexe Scheidingen?
Jaarlijks krijgen 86.000 jeugdigen in Nederland te maken met een breuk tussen hun ouders. Voor deze kinderen wordt alles wat veilig en vertrouwd is anders. Elke scheiding gaat gepaard met verlies en heeft een behoorlijke impact op kinderen, zeker wanneer de scheiding niet soepel verloopt en kinderen in de knel raken. Triade Vitree werkt samen met het gezinssysteem aan het creëren van veiligheid en stabiliteit voor deze kinderen. 

Als hulpverlener Complexe Scheidingen voer je binnen complexe scheidingszaken analysegesprekken, ouderschapsbemiddeling, Parallel Solo Ouderschap (PSO) of oudercoaching. Hierin werk je samen met de kindercoach en /of contacthersteller  die er is voor de belangen van het kind.

Direct na je start bij de afdeling wordt je getraind in de methodieken Ouderschap Blijft en Parallel Solo Ouderschap. Dit is de basis van waaruit wij een duidelijke visie hebben ontwikkeld die als leidraad geldt in de gesprekken die je met ouders hebt. Je beheerst verschillende communicatietechnieken en in de gespreksvoering houdt jij je bezig met de communicatie tussen ouders. Daarnaast laat je ouders vooral stilstaan bij het deel waar zij invloed op hebben, namelijk de momenten dat de kinderen bij hun in huis zijn. Daar waar nodig ondersteun je het contactherstel en laat je de stem van het kind aanwezig zijn in de gesprekken met ouders.

Binnen onze afdeling is er o.a. deskundigheid op het gebied van rouw en verlies na scheiding, ouderonthechting, partnergeweld  en parallel solo-ouderschap.

Als professional op het gebied van het begeleiden van gescheiden ouders en kinderen, voer jij bemiddelingsgesprekken. Je helpt hen bij het volgende:

  • Het ouderschap weer op te pakken en samen diverse afspraken te kunnen maken in het belang van het kind. En eventueel het opstellen van een zorgregeling/ouderschapsplan
  • Je bespreekt met de ouders hoe zij na deze begeleiding op eigen kracht verder kunnen werken aan een omgeving waarbij kinderen zich te allen tijde veilig kunnen voelen
  • Het verbeteren van de communicatie tussen ex-partners, met als doel ontwikkelingsstagnatie en loyaliteitsconflicten bij het kind te voorkomen of op te lossen
  • Het creëren van een veilige gespreksomgeving, waarin je bemiddelt bij conflicterende ouders en indien nodig de-escalerend optreedt
  • Het eventueel ondersteunen van begeleide omgang tussen kind en ouder, waarbij je ouders stimuleert om te werken aan herstel van het contact tussen ouder en kind
  • Het begrijpen van de impact van een scheiding en het effectief omgaan met weerstanden, meerzijdige partijdigheid en conflictsituaties
  • Het observeren van situaties en het beknopt en bondig vastleggen van bevindingen en doelen in rapportages en deze evalueren met de betrokkenen