zoekt een

Gedragsdeskundige Jeugd | 28-36 uur

Voor de divisie Jeugd –24 uurszorg- zijn wij opzoek naar een enthousiaste collega!

 

Wat ga je doen als Gedragsdeskundige?
De gedragsdeskundige is verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van de behandeling die binnen de 24-uurszorg aan de jongeren geboden wordt. De gedragsdeskundige is in nauwe samenwerking met de teammanager belast met de dagelijkse functionele aansturing van het primaire proces en waarborgt de kwaliteit van de uitvoering. Het is bij ons mogelijk om met verschillende jongeren doelgroeppen en teams aan het werk te gaan. Praktisch vertaalt zich dit o.a. in: 

  • Het in samenwerking met het cliëntsysteem en verwijzer opzetten van een behandelplan 
  • De inhoudelijke aansturing en individuele werkbegeleiding van sociaal pedagogisch hulpverleners bij de uitvoering van dit behandelplan. Initiëren en coördineren van structurele teambegeleiding aan sociaal pedagogisch hulpverleners
  • Samenwerken met andere bij de behandeling betrokken hulpverleners en instanties (therapeuten, school, huisarts)
  • Samenwerken met plaatsende instanties
  • Deelname aan interne overlegsituaties en intervisie
  • Opstellen en beoordelen van de rapportages
  • Initiëren en stimuleren van methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie
  • Vertalen van  signalen uit de uitvoeringspraktijk naar beleidsinitiatieven.