zoekt een

Psychiater/Teamleider Behandelzaken Gebiedsteam

Werken als regiebehandelaar én een echte inspirator zijn voor het team. Jij zorgt ervoor.

Zo werk jij

Voor wie jij er bent? Patiënten van 18-65 jaar met een breed scala aan psychische problemen (angst- en stemmingsproblematiek, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, autisme, schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen en comorbide problematiek) binnen het postcodegebied dat het gebiedsteam bestrijkt. Met jouw specialisme ben je als regiebehandelaar betrokken bij de behandeling van onze patiënten en draag je zorg voor het integrale behandelproces. Daarnaast werk je in een duale samenwerking met jouw collega teamleider bedrijfsvoering aan de voortgang en ontwikkeling van het team en het behandelprogramma. Kortom, je bent er als psychiater teamleider door:
  • te participeren in het multidisciplinaire behandeloverleg en in de beoordeling van nieuwe intakes en het overleg daarover.
  • kritisch te kijken naar de behandelmethodes, de resultaten van de behandelingen en door eventuele aanpassingen en vernieuwingen in gang te zetten.
  • de schakel te zijn tussen de verschillende afdelingen (gebiedsteam en kliniek) voor een juiste overdracht van de patiënten.
  • een coach te zijn voor jouw team, de samenwerking op te zoeken en de expertise van het team te benutten.
  • externe verbindingen te leggen met partners in relatie tot de patiëntenzorg.
Met andere professionals vorm je het gebiedsteam. Met jou als psychiater – teamleider behandelzaken zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, specialistische zorg verlenen vanuit de herstel visie. In contact met de patiënt streven we naar het vergroten van de eigen regie, vaak in samenspraak met het systeem van de patiënt en eventuele andere zorgaanbieders (interne collega’s en/of netwerkpartners). In Flevoland hebben wij de ambulante behandeling voor volwassenen georganiseerd in 8 gebiedsteams: 4 in Almere, 2 in Lelystad, 1 in Dronten en 1 in de Noordoostpolder. Naast de gebiedsteams hebben wij een regio-breed opererende 24-uurs crisisdienst en een IHT (Intensive Home Treatment) team.

Team West is in het afgelopen jaar uitgebreid met psychologen, verpleegkundigen en artsen om de GGZ zorg in Almere West te verbeteren. Het is een jong, dynamisch, enthousiast, deskundig, ambitieus en betrokken team. Het is een werkplek waar eigen initiatief en nieuwe ideeën worden gewaardeerd en aangemoedigd. Werken in een team dat leren en professionaliseren hoog in het vaandel heeft staan. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, transparant naar elkaar mét hart voor onze doelgroep.

Met elkaar

Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 patiënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze patiënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu én van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest het hier.

Onze locaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek? Almere. In Flevoland wordt gewerkt met gebiedsteams die in postcodegebieden werkzaam zijn. Deze behandelteams hebben goede contacten met sociale wijkteams en huisartsen. Meestal vindt behandeling plaats bij een van onze poliklinieken en soms thuis als de situatie hierom vraagt. Mocht de poliklinische behandeling niet toereikend zijn, dan kan worden opgeschaald naar specialistische teams of bijvoorbeeld de kliniek.

De regio Flevoland ontfermt zich over een breed werkgebied, verdeeld over zes gemeenten. Vanuit onze locaties in Almere, Lelystad, Emmeloord en Dronten werken wij samen met ruim 325 collega’s. Flevoland is in beweging, stilstand is achteruitgang. Herstelgerichte patiëntenzorg, waarbij er zo maximaal mogelijk ambulant wordt gewerkt, kenmerkt de visie en aanpak binnen de regio. Evenals ons motto ‘behandelen doen wij samen’, waarbij de patiënt en zijn naasten centraal staan en intensief wordt samengewerkt met lokale netwerkpartners. Focus op eigen regie en autonomie, ruimte om te pionieren en multidisciplinaire samenwerking vind je terug in de visie op patiëntenzorg én werkgeverschap.

Jouw kwaliteiten

Jij bent flexibel om mee te kunnen gaan in veranderingen en open te staan voor nieuwe behandelmethodes. Daarbij ben je ook toegankelijk en benaderbaar door niet boven het team te staan, maar er middenin en er te staan als dit nodig is. Kortom, je weet ieders expertise op waarde te schatten. Je past binnen GGz Centraal als je net als wij de patiënt altijd voorop stelt. Ook heb je voor deze baan:
  • een inschrijving in het RSG als psychiater.

Wij zorgen voor jou

Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt in je werk.
Ook kun je als psychiater teamleider behandelzaken bij GGz Centraal rekenen op:
  • een salaris conform de CAO GGZ en de AMS regeling van GGz Centraal met bijbehorende eindejaarsuitkering en pensioenregeling.
  • een contract voor 24 - 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij ons meteen een vast contract.
  • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans.
  • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof.
Daarnaast kent de regio Flevoland voor psychiaters aanvullende arbeidsvoorwaarden die momenteel gelden. Dit is een halfjaarlijkse bonus ter hoogte van 6 x 10% van het bruto maandsalaris, halfjaarlijks met terugwerkende kracht uitbetaald, met als voorwaarde dat er op moment van uitkering nog een dienstverband bestaat en dat er in de 6 maanden ervoor is meegedraaid in het dienstenrooster voor psychiaters. Verder kent Flevoland een aanvullende reiskosten vergoeding bovenop de standaard reiskosten vergoeding.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.