zoekt een

Orthopedagoog Vluchtelingenprogramma

Jouw expertise als regiebehandelaar inzetten voor de doelgroep jonge vluchtelingen en statushouders. Jij zorgt ervoor.

Zo werk jij

Door uitbreiding zijn wij op zoek naar een regiebehandelaar die ons team komt versterken. Voor wie jij er bent? Jonge cliënten met psychische problematiek die verblijven binnen een asielzoekerscentrum (AZC). Het AZC is een tussenstation voor deze mensen. Dit betekent dat de cliënten behandeling krijgen in het AZC zolang zij daar verblijven. Je werkt met cliënten met uiteenlopende problematiek en psychiatrische diagnoses, regelmatig is er sprake van verslaving en/of een licht verstandelijke beperking. Ook behandelen we statushouders met primaire diagnose PTSS. We zijn werkzaam op de AZC’s en werken voornamelijk outreachend. Als orthopedagoog verricht je diagnostiek en behandeling, intakes, psychologisch onderzoek, neem je ontwikkelingsanamneses af en coördineer je eventueel aanvullende diagnostiek. Kortom, je bent er als regiebehandelaar voor:
 • het doen van intakes en opstellen van behandelplannen in samenspraak met de cliënt en naastbetrokkenen.
 • het aanbieden van evidence based behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie of EMDR.
 • het geven van psychotherapie en het inzetten van innovatieve behandelingen zoals online therapie.

Met circa 8 andere professionals vorm je het multidisciplinaire team van het Vluchtelingenprogramma. We bestaan uit twee teams, team Noord en team Zuid. Voor deze teams zoeken we specifiek iemand zie zich wil richten op de doelgroep Jeugd. We bekijken graag samen met jou welk team het meest passend is. Met jou als regiebehandelaar zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, zorg bieden aan cliënten met complexe problematiek. Het gaat om mensen met ernstige psychiatrische stoornissen, veelal trauma’s en depressies, die daardoor beperkt worden in hun dagelijks functioneren. Binnen de doelgroep is een grote diversiteit aan landen van herkomst, culturen, religies en persoonlijke achtergronden. Om je te ondersteunen in de communicatie wordt er gewerkt met tolken. Vaak ontbreekt er een sociaal netwerk en sociale steun en zijn er problemen op meerdere terreinen (psychisch, sociaal, juridisch, leefomgeving/huisvesting).

We bieden diagnostiek, crisisinterventie en behandeling. We streven naar een behandeling die, waar mogelijk, zo snel mogelijk leidt tot herstel, inzicht, zelfregie en zelfredzaamheid. Behandeling vindt plaats door middel van steunend-structurerende gesprekken, psycho-educatie, diverse psychotherapieën waaronder traumaverwerking, non-verbale therapievormen, farmacotherapie en aandacht voor systeem en netwerk.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Betrokken, toegankelijk, veel compassie voor onze doelgroep en met aandacht voor elkaars eigenheid en deskundigheid. We zijn collegiaal en sterk gericht op samenwerken zowel met interne als externe partners. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

Met elkaar

Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu én van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest het hier.

Onze locaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek? Flevoland. Het Vluchtelingenprogramma van GGz Centraal bestaat sinds vier jaar uit twee teams: team Noord (zij bedienen de AZC's in Almere, Dronten en Luttelgeest) en team Zuid (zij bedienen de AZC's in Amersfoort, Harderwijk, Zeist en Leersum). Wij bieden geestelijk gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Voor beide teams zoeken wij een orthopedagoog of GZ-psycholoog die zich gaat bezig houden met de doelgroep kind en jeugd.

GgzCentraal is in beweging, stilstand is achteruitgang. Herstelgerichte patiëntenzorg, waarbij er zo maximaal mogelijk ambulant wordt gewerkt, kenmerkt de visie en aanpak binnen de regio. Evenals ons motto ‘behandelen doen wij samen’, waarbij de patiënt en zijn naasten centraal staan en intensief wordt samengewerkt met lokale netwerkpartners. Focus op eigen regie en autonomie, ruimte om te pionieren en multidisciplinaire samenwerking vind je terug in de visie op patiëntenzorg én werkgeverschap.

Jouw kwaliteiten

Jij bent oplossings- en resultaatgericht, je ziet geen problemen maar uitdagingen. Daarnaast ben je ook flexibel en is het voor jouw geen probleem om in wisseldiensten te werken. Je past binnen GGz Centraal als je vanuit jouw expertise wilt bijdragen aan de allerbeste zorg voor deze kwetsbare doelgroep. Ook heb je voor deze baan:
 • een afgeronde opleiding tot orthopedagoog generalist, of tot gz-psycholoog, of klinisch psycholoog.
 • een bijbehorende BIG-registratie.
 • affiniteit of ervaringsdeskundigheid met de doelgroep.
 • een opleiding in EMDR, imaginaire exposure of NET is een pré.
 • bij voorkeur ervaring in het geven van schematherapie.

Wij zorgen voor jou

Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt in je werk. Ook kun je als regiebehandelaar bij GGz Centraal rekenen op:
 • een bruto maandsalaris tussen € 3.241,- en € 6.836, - (CAO GGZ, vanaf functiegroep 60 tot 70 naar gelang de aard van de functie) op basis van 36 uur.
 • een contract voor 16 - 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij ons meteen een vast contract.
 • een eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling.
 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans.
 • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof. Supervisie en een goede werkbegeleiding vinden wij belangrijk.
Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.