zoekt een

Leerling Verpleegkundige HBO-V Ambulant

Ontwikkel jezelf tot hbo verpleegkundige en bied hoogwaardige verpleegkundige zorg in complexe situaties.

Zo werk jij

In september 2023 start onze opleiding voor leerling hbo-verpleegkundige bij de Hogeschool Viaa in Zwolle en bij de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Wij zoeken hiervoor specifiek naar leerlingen die hun opleidingstijd willen doorlopen binnen een ambulant team. Dat kan zijn FACT (Flexible Assertive Community Treatment), IHT (Intensive Home Treatment) of het Vluchtelingenprogramma in Amersfoort.

Met de opleiding hbo-v word je opgeleid om hoogwaardige verpleegkundige zorg te kunnen bieden aan patiënten. De volledige opleiding duurt 4 jaar en is te volgen door leerlingen met een vooropleiding in de zorg. Er is mogelijkheid tot vrijstellingen van modules of gedeelten daarvan. Voor deze opleiding werken wij samen met de CHE. De verkorte opleiding duurt 2,5 jaar en kan worden gevolgd door leerlingen die al verpleegkundige niveau 4 zijn. Voor deze laatste opleiding werken wij samen met de Viaa.

De FACT-teams behandelen en begeleiden mensen psychiatrische problematiek die vaak gepaard gaat met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt. Verschillende hulpverleners werken binnen de teams nauw met elkaar samen.
IHT wordt ingezet als de reguliere behandeling te weinig biedt en er tijdelijk intensivering van zorg nodig is. IHT is erop gericht klinische opname te voorkomen en de patiënt zoveel mogelijk in zijn of haar eigen omgeving te behandelen.
Het vluchtelingenprogramma bestaat uit een volwassenen en een K&J team, met ongeveer 15 medewerkers van psychiater, psycholoog, vaktherapeut en systeemtherapeut. Er wordt gewerkt op het kantoor in Amersfoort en ambulant op de AZC's Harderwijk, Leersum, Amersfoort en Baarn. Er is diversiteit binnen het team en er wordt met veel passie gewerkt voor de doelgroep met verschillende culturele achtergronden.

Tijdens je opleiding leer je te begeleiden bij zelfredzaamheid en op psychosociaal & sociaal-maatschappelijk gebied. Je ontmoet mensen met een psychiatrische ziekte, complexe psychosociale problematiek of verslaving. Deze problematiek heeft een weerslag op het dagelijks functioneren van de patiënt waardoor behandelen, verplegen en/of begeleiden nodig is.Uiteindelijk ontwikkel je je van niveau 4 naar niveau 6 en heb je geleerd de zorg te coördineren en te evalueren. En ben je in staat om zelf werkbegeleider te zijn en beleidsmatige taken uit te voeren. Richting collega’s krijg je een coachende en consultatieve functie.
Er is tijdens de opleiding aandacht voor het je eigen maken van alle CanMeds rollen en hbo-kwalificaties zoals: ontwerper, beroepsbeoefenaar, zorgverlener, regisseur en coach. Ook leer je contacten te onderhouden met familie, bezoekers, mantelzorgers en andere hulpverlenende instanties. We verwachten dat je actief deelneemt aan relevante onderzoeken en studies op het gebied van de verpleegkundige praktijk.

Met elkaar

Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu en van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest het hier.

Onze locaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei.

Jouw kwaliteiten

Om in aanmerking te komen voor deze opleiding heb jij:
 • voor een plek binnen een van de genoemde teams is een diploma verpleegkunde niveau 4 vereist, of een diploma SPH/Social Work (met registratie GGZ-agoog).
 • het vermogen om op hbo-niveau te studeren.
 • de bereidheid om je te verbinden aan en actief mee te bewegen binnen onze organisatie.
 • een proactieve studiehouding;
 • een positief studieadvies van de Hogeschool Viaa of de CHE.

Wij zorgen voor jou

Je krijgt bij ons alle ruimte om leren en werken te combineren en je kwaliteiten te ontwikkelen, zodat jij doorgroeit naar verpleegkundige niveau 6.
Daarvoor bieden wij je een leerarbeidsovereenkomst voor 32 uur per week voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt de overeenkomst verlengd tot het einde van de opleiding, met baangarantie binnen GGz Centraal. Daarnaast:
 • een salaris conform het arbeidsvoorwaardenbeleid van GGz Centraal en de CAO GGZ.
 • de opleidingskosten (collegegeld en boeken) en 30 dagen studietijd à 6,4 uur worden volledig door ons vergoed.
 • deelname aan MPB (Methodische Praktijk Begeleiding) is onderdeel van de opleiding en wordt gegeven door een van onze praktijkopleiders.
 • je krijgt werkbegeleiding op de afdeling door een hbo-v collega en overstijgend begeleiding van de praktijkopleider.
 • uitstekende, flexibele arbeidsvoorwaarden, je kunt deze vinden op werkenbijggzcentraal.nl.
 • doorgroeimogelijkheden zijn er onder andere naar Verpleegkundig Specialist en Verplegingswetenschappen.
 • een VOG (verklaring omtrent gedrag) is verplicht, wij vragen de verklaring voor je aan en de kosten worden vergoed.