zoekt een

Teamleider Bedrijfsvoering IHT/Crisisdienst

Een uitdagende baan in een bijzonder werkveld en in een bijzonder dynamische periode. Jij zorgt ervoor.

Zo werk jij

Als teamleider bedrijfsvoering geef je vorm aan het beleid van de IHT (Intensive Home Treatment)/Crisisdienst. In deze functie stuur je jouw teams aan in nauwe samenwerking met je duale partner, de teamleider behandelzaken (verpleegkundig specialist ggz). Je draagt in een professionele werkomgeving samen met je team bij aan de verdere ontwikkeling van het acute behandelprogramma. Een belangrijk punt is het verder organiseren van samenwerking/integratie met de andere crisisdiensten van GGz Centraal. Daarbij zie je toe op een effectief georganiseerde inrichting van de werkorganisatie binnen het team en je bewaakt de toegewezen budgetten en (productie)afspraken. Samen met de teamleider behandelzaken draag je verantwoordelijkheid voor de inhoud van de patiëntenzorg en voor een gezonde bedrijfsvoering.

Jouw visie op acute geestelijke gezondheidszorg geeft richting aan de wijze waarop je het team begeleidt in de verdere ontwikkeling van de behandeling en zorg voor onze patiënten. De IHT/Crisisdienst positioneer je als spil binnen het acute cluster en in de zorg binnen de regio Flevoland. Er wordt nauw samengewerkt met interne teams en klinieken en natuurlijk met de externe organisaties.

In jouw rol begeleid je de crisisdienst bij verdere professionele ontwikkeling. De crisisdienst is er 24 X 7 uur per week. Dat doe je door je, in samenwerking met het team, de organisatie en met ketenpartners, primair te focussen op het verwerven van de noodzakelijke randvoorwaarden (materieel en immaterieel). Als teamleider help je ons koers te zetten naar de toekomst en koers te houden in het werkproces. Jij werkt zelf tijdens kantoortijden. Je draait wel ongeveer 4 weken per jaar een calamiteitendienst voor de hele RVZe.

Je zorgt voor het optimaal functioneren van de regionale, ambulante acute behandeleenheid, maakt en implementeert jaarplannen en houdt het team kwalitatief en kwantitatief op sterkte. Jouw visie op zorg en de organisatie daarvan kan je nadrukkelijk kwijt in de ontwikkeling van het regionale beleid. Met belanghebbende partijen in het werkveld onderhoud je in- en externe contacten.

Met elkaar

Bij GGz Centraal staat de patiënt centraal. Hulp bieden aan mensen met psychiatrische problemen is de bestaansreden van de organisatie. Kwalitatief goede en gepassioneerde medewerkers zijn de sleutel tot goede hulpverlening. De organisatie wil een klimaat creëren waar de behoefte aan verder ontwikkelen en leren vanzelfsprekend is. Ons streven is mensen met psychiatrische problemen zodanig te behandelen, begeleiden en ondersteunen, dat zij de regie over hun eigen leven (terug)krijgen, met zoveel autonomie en zelfstandigheid als mogelijk.

De IHT/Crisisdienst is gehuisvest in De Meregaard in Almere en bedient heel Flevoland.

De Crisisdienst en het IHT-team werken nauw samen; wij bieden intensieve zorg aan patiënten die in een acute psychiatrische crisis verkeren, onder andere door het bieden van korte crisiscontacten, door het bieden van huisbezoeken en het inzetten van een acute deeltijd behandeling.

De teams bestaan uit verpleegkundigen, SPV-ers, artsen, psychiaters en verpleegkundige specialisten en secretariële ondersteuning. Daarnaast hebben we voor verschillende disciplines opleidingsplaatsen. De formatie is ongeveer 20 fte.

De Generieke Module Acute Psychiatrie en het handboek IHT zijn hiervoor de leidraad. De aandacht is gericht op het couperen van de crisis, met de focus op adequaat op- en afschalen van zorgintensiteit.

Jouw kwaliteiten

 • een verpleegkundige achtergrond of vergelijkbare zorginhoudelijke opleiding en een afgeronde opleiding op hbo-niveau op het gebied van bedrijfsvoering of management in de zorg of bereidheid deze te volgen.
 • inzicht in je eigen deskundigheid en je bent in staat om van daaruit sturing te geven aan het team.
 • je hebt affiniteit met acute behandeling en ambulant werken en je bent in staat om met de nodige relativering en overtuigingskracht weerstanden bespreekbaar te maken en weg te nemen.
 • een inspirerende en betrokken persoonlijkheid met van nature leidinggevende capaciteiten.
 • zelfstandigheid in werken en beslissingen nemen, waarbij aandacht is voor accurate bedrijfsvoering en zorg.
 • kernwoorden als resultaatgerichtheid, samenwerken, communiceren, relativeren en innoveren passen bij jou als persoon.

Wij zorgen voor jou

Een uitdagende en gevarieerde functie in een werkomgeving die wordt gekenmerkt door korte lijnen en met ruimte voor verantwoordelijkheid en professionele en persoonlijke ontwikkeling in een hecht team met fijne collega's.

 • een bruto maandsalaris is conform de CAO GGZ, functiegroep 55 (minimaal € 2.866,- en maximaal € 4.468,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek).
 • afhankelijk van jouw voorkeur, een contract voor 28-36 uur per week, voor de duur van een jaar Met de intentie om dit daarna om te zetten in een vast dienstverband.
 • een eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling.
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans.
 • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof.
 • werken op een goed bereikbare locatie.