Pendant MaatWerk

Pendant MaatWerk

Mensen hebben recht op een volwaardig bestaan en een gelijke behandeling. Wij bieden onvoorwaardelijke hulpverlening en begeleiden mensen op hun pad.

We zetten ons daarbij in als professional en als mens. Betrokken, vrij van oordelen en met de nodige kennis van psyche en brein staan wij naast de cliënt, waar nodig diens leven lang.

Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
San Marinostraat 3
1363 CD
 Almere Poort