Deze locatie is onderdeel van
Leger des Heils Midden-Nederland

Hoofdkwartier